U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 07.03.2014.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku, izrada priključka za vodu u ulici 8.marta, mjerenje protoka vode u ulici Slatine, kombinovana cisterna čišćenje kolektora u ulici Septembarska kao i isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Obavještenje: Obavještavamo građene korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac vezano za odvoz kućnog smeća o slijedećem:

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu. U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vršit će se naspram mogućeg u vremeskim uslovima kad kiša pada.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.