U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 06.12.2017. god.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše

Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac čl. 135. zabranjeno je:

– iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
– bacanje snijega na saobraćajnicu:
– zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova;
– deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama;
– sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama

Pri uklanjanju snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, a niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da u mjesecu decembru 2017. godine J.P. ”RAD” Lukavac pokreće sudske postupke za korisnike komunalnih usluga koji imaju dugovanja za izvršene usluge odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije u periodu od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine. Korisnici su blagovremeno upozoreni na posljedice pokretanja sudskih postupaka u vidu izlaganja dodatnim troškovima (naknada troškova advokatu, zakonske zatezne kamate i sudski troškovi).
Pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da na vrijeme izmire svoje obaveze kako ne bi bili predmet sudskog postupka.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.