U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 05.02.2019. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a  odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično. Zabranjeno je onemogućavati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće. Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, te se zahvaljujemo korisnicima koji redovno plaćaju.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti,

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.