U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 05.01.2015.

Tokom praznika i vikenda vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Za danas
očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. U toku obilazak i kontrola
ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.22 svaki korisnik usluge dužan je
da vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje
drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnom
vodovodnom instalacijom podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge
vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koji služe za snabdijevanje vodom za piće iz
vodovoda.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća dovodi se u stanje urednosti i vršit će se prema ustaljenom rasporedu. Izostao je
manji dio odvoza smeća iz Mjesnih zajednica gdje je bilo otežano zbog nemogućnosti prilaza
sabirnog vozila. Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi izostali odvoz smeća
će biti izvršen po stvaranju uslova za odvoz. Danas je planirana i sanacija prilaznog puta za
deponiju u Potočarima.

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom raspoređeni na izvršavanje
radnih zadataka iz nadležnosti službe za odvoz smeća i zimske službe. Uređenje prostora
sedmične pijace po završetku pijace.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.