U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 04.10.2017. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano: održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih asfaltnih površina.

Radi zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je: rezanje i skidanje grana i vrhova sa ukrasnog drveća i bilja, guljenje kore stabla, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje, ispuštanje otpadnih voda, loženje vatre i potpaljivanje stabala.

OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI-KORISNICI CENTRALNOG GRIJANJA DA ĆE DISTRIBUTER TOPLOTNE ENERGIJE J.P. ”RAD” LUKAVAC, VRŠITI DOPUNU KUĆNIH INSTALACIJA OD 03.10.2017. GOD. MOLE SE SVI  GRAĐANI DA IZVRŠE PREGLED SVOJIH INSTALACIJA.

 J.P. ”RAD” LUKAVAC NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST I  TROŠKOVE ZA NASTALU ŠTETU UKOLIKO DOĐE DO KVARA NA KUĆNIM INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.