U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 04.06.2020. godine.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristit za higijensko – sanirarne potrebe ). U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku je priprema za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planu.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: uređenje spomen obilježja Trg Slobode, košenje trave u ulici Patriotskog fronta, orezivanje zelene ograde u ulici Armije BiH i Redžepa ef. Muminhodžića, ručno metenje ulica Branilaca Bosne i Trg Slobode, uređenje putnog pojasa u MZ Babice.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa, a danas se radi na farbanju stubova javne rasvjete u ulici Redžepa ef. Muminhodžića.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.