U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 04.03.2020. god.

Za danas (04.03.2020. god.) očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljavakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Odvoz smeća danas se odvija su dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u Bistarcu i Gnojnici.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.