U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 03.04.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera.

Održavanje ili smetnje na priključku koje nastaju krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka, popravljaju se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik usluge je dužan odmah prijavitui davaocu usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada: Proljetno čišćenje zelenih površina.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se posebno: obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala i sadnja novog, orezivanje i oblikovanje stabala i grmlja, okopavanje biljaka, košenje trave, uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka, zalijevanje biljaka u sušnom periodu, obnavljanje, a po potrebi rekonstrukcija javne zelene površine.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.