U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 03.01.2019. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše (voda se može koristit za higijensko – sanitarne potrebe). Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu ( u visinskim zonama otežano). Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl. 8. definisano je: Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.