U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 02.07.2013.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene sa jutarnjim radom od 05,30 sati i poslijepodnevnim od 16,00 sati.

Odlukom o komunalnom redu (čl.149) obaveznu sistemsku dezinsekciju i deratizaciju u stambenim objektima vrše vlasnici zgrada, odnosno preduzeća kojima je povjereno održavanje zgrade a o trošku vlasnika, odnosno korisnika zgrade.

Obaveznu sistematsku dezinsekciju i deratizaciju u poslovnim objektima i prostorima vrše vlasnici, odnosno korisnici tih objekata i prostora.

Jutros izvršeno zalivanje cvijeća, mašinsko-ručno metenje u ulici Lukavačkih brigada, košenje trave u Školskoj ulici i na gradskom groblju Lukavac.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigraskim naseljima uredno izuzev korisnika usluga koji se snabdijevaju iz rezervoara Dvori gdje je iz tehničkih razloga došlo do prekida u isporuci vode. Od 10,00 sati pa nadalje očekivati normalizaciju stanja u vodosnabdijevanju.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.