U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 01.07.2013.

Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti u toku obilazak i kontrola pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima i druge intervencije po potrebi.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.19) po izvršenoj izgradnji ili rekonstrukciji mjesnog vodovoda i javnog bunara, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu po propisima o prostornom uređenju, odnosno, građenju, pribavlja se vodna dozvola.

Uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole podnosi se i Odluka o izgradnji o održavanju i iskorištavanju mjesnog vodovoda ili bunara i regulisanju svih drugih pitanja od značaja za vodovod i bunar. Ugovor potpisuju svi investitori objekta i ovjeravaju ga kod nadležnog organa,a jedan primjerak tog Ugovora se dostavlja i općinskoj službi nadležnoj za poslove vodoprivrede.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene. Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju, mašinsko-ručno metenje, sakupljanje pokošene trave, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode i uređenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.