U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 01.04.2021.g.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. RAD Lukavac danas je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak.

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.

ULIČNA RASVJETA:

Gnojnica i Dobošnica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.