U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 01.04.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Za danas (01.04.2020. god.), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovolja vakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti.

Upozorenje: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti zatim odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja kontejnera – smećare što pored materijalne štete umanjuje tehničke mogućnosti odvoza smeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.