U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za da dan 10.09.2018. god.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda bilo je uredno, a za danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, bez bitnijih promjena u funkcionisanju kanalizacionog sistema. Danas je planirana zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 23. definisano je : U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je u planu košenje i sakupljanje trave, metenje ručno, uklanjanje divlje deponije u Koksari, orezivanje i okopavanje zelene ograde.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.