U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za da. 31.10.2018. god.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac, da će zbog smanjenog dotoka vode sa filter stanice Modrac – Gikil u narednom periodu doći do poteškoća u redovnom snabdijevanju vodom u gradskim i prigradskim zonama.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl.13. definisano je:

  1. neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju,
  2. vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom,
  3. rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima,
  4. mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i
  5. na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Odvoz smeća odvija u dvije smjene. 

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.