U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za da 01.02.2018. god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredna i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano čišćenje asfaltnih i zelenih površina.

Bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je: prekopavanje javne zelene površine, rekonstrukcija postojećih i izgrađenih novih zelenih površina, ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama, odlaganje građevinskog materijala, kampiranje i postavljanje šatora, rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stubova i rasvjetnih tijela, kao i lijepljenje i postavljanje oglasa, obavještenja, reklama i slično na njima. Na rasvjetne stubove mogu se izuzetno postavljati ukrasne zastavice i informativno-propagandni panoi i dekorativni elementi, uz odobrenje općinske službe nadležne za komunalne poslove, pod uslovima propisanim u članovima 21. do 28. ove Odluke.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.