U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 31.12.2014.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti
J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Dežurna služba u danima praznika i vikenda spremna za
blagovremenu intervenciju.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica
u toku.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se
odlaže smeće. Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi ukupno izostali odvoz
smeća će biti izvršen.

Danas vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Juče tek u večernjim satima
nadležna služba GIKIL-a uspjela je otkloniti kvar u Filter stanici Modrac zbog čega je bilo prekida
u isporuci vode. U danima praznika i vikenda očekivati uredno vodosnabdijevanje. Za slučaj
potrebe dežurna služba spremna za intervenciju.

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom raspoređeni na izvršavanje
radnih zadataka iz nadležnosti zimske službe i službe odvoza smeća.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.