U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 31.05.2013

NIK_2627 (Copy)Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o komunalnom redu (čl.41) priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:
-pribaviti odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,
-saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu troškova priključka davaocu usluge i
-nabaviti odgovarajući vodomjer.
Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u slučaju izgrtadnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge.
Priključenje na vodovodne sisteme koji nisu u vlasništvu općine Lukavac vrši se na osnovu odobrenja vlasnika istih, odnosno, onoga koji istima upravljaju, koji određuju i uslove za priključenje na vodovod.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu bez poteškoća.
Važno za vlasnike stanova iz Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac (čl.14) svi etažni vlasnici obavezni su plaćati naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Naknadu etažni vlasnici su dužni uplaćivati upravitelju. Upravitelju pripada naknada na ime usluge upravljanja u iznosu koji ne može biti veći od 15% od cijene utvrđene u članu 15. ove Odluke.
Ukoliko etažni vlasnici naknadu ne plate tri puta uzastopno, predstavnik ovlašten na skupu etažnih vlasnika ima pravo podnijeti tužbu za naplatu naknade protiv tog etažnog vlasnika kod nadležnog suda.
Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju u mjeri koliko dozvole vremenski uslovi.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.