U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 31.03.2014

Problemi sa vodosnabdijevanjem uočeni su u ulicama: Školska, Sarajevska i Vase Pelagića gdje je zbog kvara došlo do prekida u snabdijevanju.Radovi na otklanjanju kvara su u toku. Isporuka vode za ostale korisnike odvija se bez problema.

Obilazak i kontrola ispravnosti rada su pumparnica u toku, a kombinovana cisterna vrši čišćenje kanalizacije u ulici Redžepa ef. Muminhodžića. Vrši se i zamjena određenog broja vodomjera, kao  isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i priključenja na mrežu  korisnika usluga  koji su izmirili obaveze.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su  u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina, izvodi se mašinsko-ručno metenje, košenje trave kao i uređenje prostora sedmične pijace.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.