U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 31.01.2014

Zimska služba u pripravnosti.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica je u toku, zamjena određenog broja vodomjera i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanice u toku.

Detaljnija kontrola ispravnosti rada podstanica izvršit će se u objektu Seljanka 1, gdje  je juče vršeno otklanjanje kvara na istoj.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. U toku je i odvoz nakupljenog  smeća iz dijelova MZ gdje u prethodnih danima nije bio omogućen pristup sabirnog vozila.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.