U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.12.2013

Tokom vikenda vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije su bili uredni. Danas možemo očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. U toku redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i radovi kombinovane cisterne na čišćenju kanalizacije u Milerovoj ulici.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog većih količina šljake-pepela po ustaljenom rasporedu.

Odlukom o komunalnom redu  (čl.119)  radnici koji odvoze kućno smeće, dužni su pažljivo rukovati posudama za smeće, tako da se smeće ne rasipa i prlja okolina, kao i da se posude za smeće ne oštećuju. Svako oštećenje i prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća radnici su dužni  odmah ukloniti, te pokupiti prosuto smeće i površinu pomesti. Nakon pražnjenja posuda za   smeće, radnici koji obavaljaju posao iz prethodnog stava, dužni su posude za kućno smeće vratiti na mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami korisnici usluge.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina vrše se u skladu sa Programom  o održavanju  čistoće javnih površina usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa  neizmirenih obaveza.    Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.