U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.10.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Redovna aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, isključenja sa mreže korisnika koji nisu izmirili obaveze po   ispostavljenim računima za utrošenu vodu. Od ostalih aktivnosti ističemo utvrđivanje lokacije  puknuća vodovodne cijevi u naselju Kuduzovići.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća zbog većih količina šljake i pepela.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina u toku, mašinsko-ručno metenje, sakupljanje lišća, uklanjanje suhih stabala, okopavanje cvijeća i drugo zapaženo kao nedostatak od strane nadležne općinske službe.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.