U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.09.2014

Pripreme za početak grejne sezone teku po planu. Dopuna kućnih instalacija se nastavlja. U toku  je i sanacija dijela toplovodne mreže, ugradnja novog cjevovoda u ulici Patriotskog fronta.

Obavještenje:

Prema izvodu iz Odluke o privremenoj odjavi usluge grijanja privremena odjava, isključenje sa sistema centralnog grijanja može se izvršiti samo za cijelu sezonu grijanja i to sezonu 2014-2015.

Rok za odjavu je od 01.09.2014- do 30.09.2014.godine.

Korisnik-vlasnik stana koji se odjavljuje je dužan:

–  podnijeti pismeni zahtjev za privremenu odjavu.

Uz zahtjev je obavezno dostaviti:

– izjavu predsjednika odbora etažnih vlasnika zgrade (ukoliko je izabran i imenovan) ili izjavu najmanje tre (3) vlasnika korisnika stana iz istog ulaza-zgrade, datu pod punom materijalnoj i krivičnoj odgovornosti da se predmetni stan privremeno ne koristi, ovjeren od strane notara.

– Cips prijavu mjesta boravka odnosno nova adresa, kopija dokumenata sa adresom ako je vlasnik-korisnik u inostranstvu.

 

Vodosnabdijevanje trenutno u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas će doći do prekida u isporuci vode u terminu od 08,00-13,00 sati zbog izvođenja radova GIKIL-a na Filter stanici Modrac. Obilazak pumparnica,  mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži u ulici Slatine i izrada jednog priključka za vodu u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih   površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti   isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.