U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.05.2014

Obavještavamo korisnike usluga da će danas zbog izvođenja radova na distributivnoj mreži doći do prekida u isporuci vode u vremenu od 13-14 sati u ulicama : Kulina bana dio, Branka Ćopića, Kralja Tvrtka i JZU Dom zdravlja.
Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima za ostale potrošače uredno. Puknuće vodovodne cijevi u ulici Rudnička bit će dovedeno u funkciju danas i neće se odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga. Kombinovana cisterna nastavlja radove na čišćenju kolektora oborinskih voda u ulici Lukavačkih brigada. Upojenost kolektora oborinskih voda u kanalizacionu mrežu predstavlja poseban problem koji usložnjava izvođenje radova na kanalizacionoj mreži.
Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za sanitarne potrebe.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. U vremenu poslije poplava odvežen je i sakupljeni krupni otpad koji nije smeće. Od ponedeljka korisnici usluga mogu računati sa ograničenim odvozom smeća, znači sa dvije kante po 120 litara po jednom odvozu. Zahvaljujemo se korisnicima usluga na strpljenju koje su imali u periodu zatečenog stanja-poplave.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.