U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.05.2013

Vodosnabdijevanje uredno za sve potrošače u gradskim i prigradskim naseljima. Danas su planirana isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, zamjena vodomjera, kontrola pumparnica i mjerenje protoka vode u MZ Bokavići i Modrac sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu.
Juče započeti radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina će se nastaviti.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.