U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.04.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Danas planirana zamjena određenog broja vodomjera, provjera napujnuća vodovodne cijevi u MZ Bokavići,naselju Delići i montaža podstanice u Bijeloj zgradi. U slučaju da tokom praznika dođe do poteškoća u vodosnabdijevanju dežurna služba je na poziv spremna blagovremeno intervenisati.
Odvoz smeća i u periodu praznika vršit će se po ustaljenom rasporedu.
Uređenje asfaltnih površina, zelenih površina sa košenjem trave, orezivanjem ograde se nastavlja. Tokom noći vršeno pranje ulica. Danas planirano postavljanje saksija sa cvijećem na stubove ulične rasvjete.
Odlukom o komunalnom redu (čl.55) općinska služba nadležna za komunalne poslove određuje mjesta na području općine na kojima se postavljaju klupe za sjedenje. O postavljanju, održavanju i zamjeni klupa za sjedenje, brine se općinska
služba nadležna za komunalne poslove putem Javnog komunalnog preduzeća,odnosno pravnog lica ili lica koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje poslova održavanja čistoće javnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.