U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.01.2019. god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Odvoz smeća dovodi se u stanje urednosti i vršit će se prema ustaljenom rasporedu. Izostao je manji dio odvoza smeća iz Mjesnih zajednica gdje je bilo otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila, izostali odvoz smeća bit će odvezen do kraja sedmice. Molimo korisnike usluga za strpljenje.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala. Svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.