U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 29.09.2014

Pripreme za početak grejne sezone-topla proba u toku. Trenutno se vrši dopuna kućnih instalacija u vezi sa čim dajemo slijedeće obavještenje:

Obavještavaju se građeni korisnici centralnog grijanja da J.P.»RAD» Lukavac vrši dopunu kućnih instalacija od 29.09.2014.godine. Mole se svi građani da svoje instalacije pregledaju, zatvore  ventile ukoliko su skinuli radijatore. J.P.»RAD» Lukavac ne snosi nikakve troškove ukoliko dođe do neželjenih posljedica.

Drugo obavještenje:

Prema izvodu iz Odluke o privremenoj odjavi usluge grijanja privremena odjava, isključenje sa sistema centralnog grijanja može seizvršiti samo za cijelu sezonu grijanja i to sezonu 2014-2015. Rok za odjevu je od 01.09.2014- do 30.09.2014.godine.

Korisnik-vlasnik stana koji se odjavljuje je dužan:

– podnijeti pismeni zahtjev za privremenu odjavu.

Uz zahtjev je obavezno dostaviti:

– izjavu predsjednika odbora etažnih vlasnika zgrade (ukoliko je izabran i imenovan) ili izjavu najmanje tre (3) vlasnika korisnika stana iz istog ulaza-zgrade, datu pod punom materijalnoj i krivičnoj odgovornosti da se predmetni stan privremeno ne koristi, ovjeren od strane notara.

-Cips prijava mjesta boravka odnosno nova adresa, kopija dokumenata sa adresom ako je vlasnik-korisnik u inostranstvu.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica,  mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom u MZ Huskići, ukopavanje vodovodnih cijevi uništenih u poplavi u MZ Modrac i klizištu prema MZ Lukavac Mjesto u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina. Danas je čišćenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti  isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.