U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 29.05.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.22) svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika.
Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom za piće iz vodovoda.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu. Odlukom o komunalnom redu (čl.109) na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada.
Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna služba za inspekcijske poslove.
Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina juče započeti u ulicama Titovoj ulici i Branilaca Bosne sa uređenjem prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode i sadnja cvijeća u ulici Lukavačkih brigada se nastavljaju.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.