U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 29.03.2013

smece_jpVodosnabdijevanje uredno. Moguća isključenja sa mreže korisnicima usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima za vodu se nastavljaju.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. U sklopu proljetnog čišćenja grada, J.P.»RAD» će u subotu 06.04.2013. organizovati odvoz krupnog otpada sa područja Lukavac grada.

Pozivamo građane da u navedenom periodu, otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliži locirani kontejner od 5 m³.

U ulici Kulina bana punkt za skupljanje smeća bit će prostor bivše pijace, u ulici Milerova preko puta Vile a u ulici Slatine ( bivši poligon).
U krupni otpad ne spada otpadni građevinski materijal,otpadni

ugalj, šljaka, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.

U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih u obavještenju.

Čišćenje javnih saobraćajnih i zelenih površina danas se nastavlja u ulicama: Prijeka, Centar 1 i Centar 2. Planirano je i mašinsko-ručno metenje ulica.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.