U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 29.01.2014

Zimska služba aktivirana tokom noći. Prema informacijama sa terena svi putni pravci, koji su u  nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni.

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, izvođenje radova na regulisanju priključaka za vodu korisnicima u Slobodnoj zoni, kao i  isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.18)  izgradnja mjesnog vodovoda vrši se na osnovu odobrenja za građenje, uz prethodno pribavljenu vodnu saglasnost. Uz zahtjev   za izdavanje vodne saglasnosti podnosi se dokumentacija, koja naročito sadrži podatke:

-izdašnost izvorišta,

-sadašnjoj i budućoj potrebnoj količini vode za piće,

-zdravstevenoj ispravnosti vode za piće,

-dokaz da objekat odgovara propisanim mjerama za obezbjeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće,

-odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta i projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Kontrola ispravnosti  rada podstanica u toku.Posebna provjera ispravnosti rada izvršit će se u zgradi Seljanka 1 zbog prekomjerne buke pumpe za šta su intervenisali korisnici usluga.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina čiju realizaciju prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.