U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.11.2013

Zimska služba uspješno izvršava radne zadatke po nalogu nadležne općinske službe. Svi putni pravci koje održava J.P.»RAD» Lukavac su prohodni.

Odlukom o komunalnom  redu, koju je usvojilo Općinsko vijeće,čl.133 za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz objekte, odgovorni su vlasnici objekata, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostora u objektima. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno, korisnici kioska i pokretnih uređaja.

Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, mjerenje protoka vode kod PK Šikulje, traženje puknuća vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac, ručni iskop i popravka puknute vodovodne cijevi na Doložaju što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanje ostalih korisnika usluga.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu, ali nije postignut u visinskim zonama zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila i činjenice da korisnici usluga nisu iznijeli smeće do mjesta gdje se kretalo sabirno vozilo. Odvoz smeća za ove korisnike usluga bit će izvršen po stvaranju uslova za odvoz istog.

Čišćenje trotoara od snijega izvršeno, pražnjenje korpica od sakupljenog smeća u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.