U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.06.2013.

Vodosnabdijevanje uredno. Danas planiran obilazak i kontrola pumparnica, iskop u ulici Lukavačkih brigada za odvod oborinskih voda, popravka puknute vodovodne cijevi u naselju Crveno brdo, kombinovana cisterna na čišćenju kanalizacije u ulici Tuzlanski odred.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.40) svaki vlasnik ili investitor građevinskog objekta, priključenje tog objekta na komunalnu infrastrukturu za sbadijevanje pitkom vodom, obavezan je izvršiti o svom trošku. Priključak počinje od spoja ulične vodovodne cijevi sekundarne mreže u blokovskoj izgradnji, a završava se u skloništu za vodomjer sa ventilom ispred vodomjera. Zabranjeno je spajanje na priključak ispred vodomjera. Priključenje iz stava 1. ovog člana treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i slično),
odnosno, svaki pojedinačni potrošač, ima ugrađen poseban vodomjer.

Davalac usluge dužan je omogućiti sadašnjem korisniku usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog vodomjera, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju. Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju vodomjera određuje davalac usluge.

Danas košenje trave u krugu Obdaništa i ul. Armije BiH, uređenje prostora spomen obilježja u MZ Bistarac, MZ Lukavac mjesto i ulica Trg slobode, mašinsko-ručno metenje u ulicama Armije BiH, Titovoj, Kule i Milerovoj.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

(SodaLIVE.ba/JP RAD Lukavac)