U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.05.2013

Odvoz smeća doveden je u stanje urednosti. Realizacija odvoza trenutno se vrši prema ustaljenom rasporedu koji je poznat korisnicima usluga od prije nastanka vanrednog stanja na terenu gdje se vrši odlaganje smeća.
Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Obilazak pumparnica u toku,a mjerenje protoka vode danas je planirano u MZ Modrac, Bikodže i Šikulje, kao i zamjena vodomjera u naselju Salkići.
Za danas je planirano ručno-mašinsko metenje u ulicama: Lukavačkih brigada, Titovoj i Branilaca Bosne, okopavanje cvijeća u parku kod JZU Dom zdravlja, te skupljanje i utovar pokošene trave u ulicama Branilaca Bosne i Lukavačkih brigada.
Odlukom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (čl.18) određeno je da se nužnim popravkama smatra preduzimanje radova natročito radi:
-sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stubova, međuspratnih konstrukcija temelja;
-sanacija dimnjaka i dimovodnih kanala;
-sanacija ravnih i kosih krovova;
-zamjene instalacije na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacione, električne, mašinske, centralnog grijanja i slično);
-popravka fasade zgrade;
-izolacija zidova, podova i temelja zgrade;
-svi drugi radovi koji su neophodni da se stan, odnosno zgrada sačuva od većeg oštećenja ili da se zaštiti život i zdravlje ljudi.
Realizacija navedenih uslova vršit će se iz sredstava vlasnika stambenih jedinica, poslovnih prostora.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.