U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.03.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu.

Vodosnabdijevanje uredno izuzev u ulici Slatine gdje će zbog izvođenja radova doći kraće vrijeme do prekida u isporuci vode. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku, zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i priključenja na mrežu  korisnika usluga  koji su izmirili obaveze po  ispostavljenim računima

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl. 49) davalac usluge vodosnabdijenja ne može uskratiti uslugu, osim u slučaju ako korisnik:

– samovoljno otkaže korištenje usluge vodosnabdijevanja,

-izvrši priključenje na vodovodnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja,

-koristi uslugu protivno uslovima definisanim u Odluci i ugovoru,

-neosnovano ometa druge korisnike usluge,

-ne održava kućnu vodovodnu instalaciju, zbog čega nepotrebno troši vodu ili ugrožava kvalitet vode u vodovodu ili može ugroziti život ili zdravlje drugih korisnika, ili im nanosi štetu,

-ne plati uslugu po ispostavljenim računima u predviđenom roku,

-samoinicijativno izvrši bilo kakivu rekonstrukciju vodovoda, rukuje i popravlja zajedničku vodovodnu armaturu i mjerače protoka količine vode na vodovodu,

-onemogući očitanje utrošene količine vode na vodomjeru i

-na bilo koji drugi način ugrožava kvalitet vode i pouzdano snabdijevanje vodom.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće  javnih površina kao i mogućem u stanju kad kiša pada.

Pozivamo vas da za sve primjedbe, sugestije ili prijave kvarova kontaktirate naše dežurne ekipe na brojeve 035 555096 ili 035 554870. Zahvaljujemo na saradnji.