U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.02.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Zbog nestanka struje tokom noći danas je  potrebno detaljnije izvršiti kontrolu ispravnosti rada pumparnica. Zamjena vodomjera je u toku, kao  isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, te m jerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži. to se odnosi na  MZ Huskići i Kuduzovići do Šikuljčkog mosta.

Ujedno obavještavamo potrošače  vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna izuzev u Civilnoj zaštiti,  gdje stanje nije zadovoljavajuće. Dat je nalog nadležnoj službi da u što kraćem roku interveniše i utvrdi stvarno stanje.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Planirano poljetno čišćenje asfaltnih, zelenih površina vrši se u skladu sa Programom o  održavanju javnih površina i vremenskim uslovima.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje,vodu i odvoz smeća,  kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja i utuženja potraživanja stvarali dodatne troškove,  koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate doprinose kvaliteti pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, toplovodnoj i kanalizacionoj mreži  molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.