U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.02.2013

IMG_0559Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.
U Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac koju je usvojilo Općinsko vijeće čl.22 određeno je da je svaki korisnik usluge dužan da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom za piće iz vodovoda.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. I u danima praznika i vikenda odvoz smeća će se vršiti po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada po planu. Pripreme za proljetno čišćenje u toku. Nadležna Općinska služba dala saglasnost za izvođenje radova čim se za to stvore vremenski uslovi.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj i grejnoj mreži  molimo    građane da prijave izvrše na telefon  br. 035/ 555-096  ili br. 035/ 554-870,  kako bi nadležne službe blagovremeno   intervenisale.