U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.01.god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda  odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Odvoz smeća odvija se otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se odlaže smeće ( visinske zone ). Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi  izostali odvoz smeća će biti izvršen.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe ).

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Zimska služba: Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu ( na stanju su dovoljne količine posipnog materijala ).

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.