U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 28.01.2014

Zimska služba u pripravnosti. Danas planirano posipanje trotoara solju o čemu se očekuje i saglasnost nadležne općinske službe.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana opravka puknute cijevi u MZ Donji Bistarac, Novo naselje,  što se neće odraziti na vodosnabdijevanje ostalih korisnika usluge, zamjena određenog broja vodomjera kao i redovne kontrole ispravnosti rada pumparnica.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom ( čl.9) izgradnja i rekonstrukcija gradskog ili međugradskog centralizovanog snabdijevanja toplotnom energijom koga u saradnji izgrađuju distributer toplotne energije i nadležna općinska služba za investicije, koji usvaja Općinsko vijeće. Izgradnja ili rekonstrukcija grupnog ili pojedinačnog (za javne objekte) sistema centralizovanog sistema toplotom vrši se na osnovu Programa razvoja centralizovanog snabdijevanja toplotom, kojeg donosi općinska služba za investicije uz prethodno pribavljenu saglasnost Općinskog vijeća. Program razvoja centralizovanog snabdijevanja toplotnom energijom sadrži:

– obrazloženje i opravdanost izgradnje,

– urbanističko-tehničke uslove,

– idejni projekat,

– način snabdijevanja toplotnom energijom u toku izgradnje ili rekonstrukcije,

– visina i način realizacije investicija i

– nosioca realizacije Programa.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čistoća javnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.