U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.12.2013

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži  kao i priključenje na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.23 ) u slučaju prestanka upotrebe  objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Otežan je zbog većih količina šljake-pepela u vezi sa čim pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog.U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Odlukom o komunalnom redu (čl.118 ) posude za smeće u zoni i pripremaju za odvoz radnici Javnog komunalnog preduzeća, odnosno pravnog lica ili lica koje samostalno obavlja djelatnost kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća. Korisnici usluge odvoza smeća u  II i III zoni dužni su na dan odvoza smeća smeće sakupljeno u propisanim posudama iznijeti pored puta kojim se kreće sabirno vozilo. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama, ovlašteno Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća u sporazumu sa organima mjesne zajednice odredit će mjesto, način i uslove prikupljanja smeća. U slučaju iz prethodnog stava, korisnici stambenih i poslovnih prostora dužni su da posude za smeće iznesu do mjesta određenog za prikupljanje smeća.

Održavanje čistoće javnih površina odvija se u skladu sa Programom  o održavanju  čistoće  javnih površina, usvojenim od strane Općinskog vijeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.