U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.11.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Radovi na sanaciji vodovodne mreže za MZ Modrac- novo naselje i za PK Šikulje se nastavljaju, kao i zamjena dijela vodovodne instalacije u MZ Bistarac Donji kao i kontrola ispravnosti rada pumparnica.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu i otežan je zbog velikih količina šljake-pepela u vezi sa čime dajemo slijedeće obavještenje:

Obavještavamo građene korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac da je Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu. U članu 108 ove Odluke stoji da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka,podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina i mogućem u ovim vremenskim uslovima.Sakupljanje većih količina lišća sa asfaltnih površina je u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.