U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.11.2013

Prema informacijama sa terena zimska služba uspješno izvršava planom zacrtane zadatke.Obzirom da snijeg i dalje pada krenulo se sa drugim krugom čišćenja putnih prilaza koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac. Obezbijeđene dovoljne količine posipnog materijala.Predstavnici MZ izuzeli određene količine soli i nafte kako bi obezbijedili prohodnost puteva koji nisu u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, čišćenje prilaza od snijega do rezervoara iz kojih se vrši vodosnabdijevanje korisnička usluga u visinskim zonama kao i traženje puknuća na vodovodnoj mreži u Prvoj ulici.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Pražnjenje korpica od sakupljenog smeća u toku, čišćenje trotoara i raskrsnica od većih količina snijega, skidanje snijega sa drveća i drugo što se na terenu utvrdi kao neophodno potrebno.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje,vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.