U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.05.2014

Ukupno stanje kada su u pitanju usluge koje građanima pruža JP “Rad” Lukavac se normalizuje.
Vodosnabdijevanje uredno osim u MZ Modrac (novo naselje) gdje je vodovodna mreža dobrim dijelom od posljedica poplave uništena. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i rad kombinovane cisterne na čišćenju začepljenja dijela kanalizacione mreža.
Odvoz smeća se postepeno normalizuje i za očekivati je da se sa početkom slijedeće sedmice odvija po ustaljenom rasporedu. Nadležna služba uložila je maksimum napora sa ciljem dovođenja odvoza smeća u stanje urednosti. Rad se odvijao u dvije smjene kao i u danima predviđenim za odmor. Poteškoće u odvozu činio je krupni otpad. Normaliziranjem stanja u odvozu smeća korisnici usluga mogu računati sa ograničenim odvozom smeća, znači sa dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.
Danas će se vršiti odvoz po uobičajenom rasporedu uz izostali odvoz smeća za ulice Lukavačka, Sprečanska, Tuzlanski odred i Čaršijska. Zahvaljujemo se korisnicima usluga na strpljenju koje su imali u periodu vanrednih okolnosti zbog poplave.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu održavanja čistoće javnih površina odnosno nalogu nadležne općinske službe.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.