U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.02.2014

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Detaljna kontrola ispravnosti rada podstanice izvršit će se za isporuku toplotne energije u prostorijama Civilne zaštite, koja nije zadovoljavajuća.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Za danas je planirana popravka puknute vodovodne cijevi u ulici Podrinjskoj. U Bistaracu će biti izvršeno obnavljanje priključka za desetak individualnih stambenih objekata u ulici Dragiše Cvjetkovića (MZ Hrvati), zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima. Ujedno obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz  gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.22) svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod  kućnim vodovodnim instalacijama podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom za pića iz vodovoda. Što znači da je održavanje svih instalacija iza glavnog vodovoda obaveza vlasnika stambenih odnosa poslovnih prostora.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Sve primjećene kvarove možete prijaviti na telefone sa brojevima 035 555096 ili 035 554870 kako bi naša tehnička služba pristupila otklanjanju kvara.