U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.02.2013

Vodosnabdijevanje uredno.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Sanacija puta do deponije u Huskićima planirana je za danas.

Higijena grada po planu. Prema Odluci o komunalnom redu čl.8 zabranjeno je na balkonima, lođama i terasama gomilanje starih stvari, ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled objekta. Sa prozora balkona, lođa ili terasa, kao i drugih dijelova zgrada zabranjeno je istresanje kuhinjskih krpa, deka, tepiha i slično, bacanje smeća, ocjeđivanje veša ili na bilo koji drugi način prljanje objekta ili javne površine.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Postupak utuženja potraživanja se nastavlja. Sa 31.12.2012.godine J.P.»RAD»  Lukavac je podnijelo 6.423 tužbe protiv neplatiša centralnog grijanja.