U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 27.01.2014

Zimska služba uspješno izvršila svoj zadatak. Posipni materijal razdijeljen u mjestima koje je  odredila nadležna općinska služba. Svi putni pravci iz nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su   prohodni.

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica , mjerenje protoka vode na liniji Tenis hala- Bokavići – Modrac sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži, uređenje prostora po izvedenim radovima u ulici Školska 3 kao i priključenja na mrežu korisnika   usluga  koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnost rada podstanica je u toku.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom (čl.12) u cilju uštede energije i stvaranja što bržih uslova za individualno mjerenje obračuna potrošnje toplote, korisnici toplotne energije mogu o vlastitom trošku izvršiti ugradnju mjernog uređaja količine toplote, uz slijedeće uslove:

-pribaviti saglasnost ovlaštenog distributera,

-izvesti radove prema tehničkim uslovima,

-izvesti radove prema tehničkim uslovima propisanim u saglasnosti nadležnog distributera toplotne energije  i

-izvršiti tehnički prijem nadležnog distributera toplotne energije, uz prisustvo stručnog lica općinske službe za investicije.

Korisnici toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja, koji čine energetsku cjelinu, obračun, odnosno, mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaki stan, odnosno poslovni prostor, posebno mogu ostvariti ukoliko svi u isto vrijeme ugrade mjerne uređaje-kalorimetre. Korisnici toplotne energije, koji na individualnoj toplotnoj mreži ugrade mjerni uređaj za mjerenje količine toplote, dužni su plaćati troškove grijanja po utvrđenoj cijeni.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.