U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 26.11.2014

Vodosnabdijevanje za dan praznika bilo uredno sa izuzetkom naselja Žigići gdje je bilo otežano. Tokom dana je intervenisala dežurna služba. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Radovi na vodovodnoj mreži u MZ Modrac- novo naselje se nastavljaju, kao i sanacija dijela vodovodne mreže prema PK Šikulje, kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezevoara po potrebi.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica su u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. U toku orezivanje sadnica.

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za  komunalne usluge. Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do  prekida u isporuci toplotne energije. J.P.»RAD» Lukavac vrši  utuženje za  potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa pristupa  komunalnim uslugama.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.