U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 26.07.2013

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku redovne aktivnosti, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera, isključenja sa mreže određenog broja korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, kombinovana cisterna
u GIKIL vrši crpanje i pranje na Amon sulfatu.
Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da bi usljed izraženije potrošnje vode u narednom periodu moglo doći do poteškoća u urednom vodosnabdijevanju, posebno u visinskim zonama. Ovim putem Vas molimo da ne zalijevate bašte, punite bazene,perete asfaltne površine i slično što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska u vodovodnoj mreži.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu bez poteškoća.
Odlukom o komunalnom redu (čl.109) obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada.
Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove.
Jutarnje zalijevanje cvijeća izvršeno, košenje trave u ulicama Patriotske lige, Školskoj, Titovoj,Redžepa ef. Muminhodžića i na lokaciji prema gradskom groblju, pražnjenje korpica za smeće kao i
uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg  slobode.
Grijanje: remont instalacije podstanica u zgradama Luciana 1, 2, 4 i Hotelu.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.NIK_2627 (Copy)