U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 26.02.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana opravka puknute vodovodne cijevi u MZ Lukavac Mjesto.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

U Odluci o komunalnom redu, koju je usvojilo Općinsko vijeće čl.116 svi: privredni, poslovni, stambeni objekti, odnosno njihovi vlasnici ili korisnici na području općine Lukavac, obavezni su imati regulisan odvoz smeća putem ovlaštene organizacije, odnosno zaključiti Ugovor.

Higijena grada po planu. Pored redovnih aktivnosti danas je planirano uređenje parka u ulici Macan Marije i dovršenje uređenja parka kod JZU»Dom zdravlja» Lukavac.

Zimska služba u slučaju potrebe spremna za izvođenje radova na terenu..

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća, kako ne bi sebi postupkom isključenja, a potom i ponovnog uključenja, stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od  iznosa neizmirenih obaveza.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze