U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 26.01.2015

Tokom vokenda vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima bilo je uredno. Danas korisnici mogu ponovo očekivati uredno vodosnabdijevanje.Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe. U toku su redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, mjerenje protoka vode za MZ Huskiće sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i druge intervencije po pozivu korisnika.
Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Otežan je zbog nepristupačnosti deponiji smeća u Potočarima. Radovi na sanaciji puta uništenog od posljedica poplave se nastavljaju.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.
Zimska služba u pripravnosti.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za komunalne usluge.Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do prekida u isporuci toplotne energije.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.